Ziinaddiin Ziidaan kana booda maanajara Riiyaal Maadriid ta'uun akka hinhojjanne beeksiseera

Zinedine Zidane

Madda suuraa, BBC Sport

Ziinaddiin Ziidaan Chaampiyoonsi Liigii mo'atanii guyyoota shan booda kilabicha 'sagalee biraa barbaachisa' jechuun maanajara Riiyaal Maadriid ta'uun akka hin hojannee beeksiseera.

Ziidaan garee gaazexeessitoottaatti akka himetti, 'waanti hundinu ni geeddarama' anis kanaafan murtee kana taasisee jedheera.

''Kilabii kana nan jaaladha,'' jedhee jiras.

''Kanan yaaduuf gareen kun mo'achuu akka itti fufuudha, garuu jijjiirama akka barbaanuun yaada, sagalee addaafi tarsiimoo biraa.''

''Warra keessatti hirmaatan hundaafis kun yeroo sirriidha- fakkeenyaaf anaafi, garichaaf, kubaaniyaafis.

Ziidaan namni umurii waggaa 45, erga Raafaa'eel Beniteez hari'atamanii booda aangootti dhufuun xaboota 149 ogganeera.

Innis garee Riiyaal Maadriidiin moo'icha 104 fi walqixa 29 akkasumas waancaawwan 9 akka mo'atan dandeessiseera, haala mo'ichasaaniis %69.9 irraan gaheera.

Haa ta'u malees, Riiyaal Maadriid Laa Ligaa bara 2017-18 sadarkaa sadaffaa ta'uun qabxiiwwan 17'n shaampiyoonaa duuba ta'ee xumureera.

Kanaafii Riiyaal Maadriid yeroo waggoota shanii keessatti manajara isaanii arfaffaa barbaaddachuufiidha.

Ziidaan baatii Guraandhalaa keessa 'akka waan kana caalaa gumaachu hin dandeenyee yoo itti dhagahame'' akka gadhiisu himee ture.

Madda suuraa, Sergio Ramos/Twitter

Ibsa waa'ee suuraa,

Dureen Riil MaadriidSergiyoo Raamaos dhaamuun baayyee nama xuqu maxxanseedha