Aarbaa Mincitti naachi paastarii amantoota cuuphaa ture ajjeese

Naacha Image copyright Getty Images

Naannoo Sabaa, Sablamootaafi Uummatoota Kibbaatti Hora Abbayaa naannawaa Aarbaa Mincitti argamutti paastariin amantoota cuuphaa turan naachaan miidhamanii ajjeefaman.

Paastariin kun naannoo Aarbaa Minchi ganda Laantee ganda "Markab Xaabiyaa" jedhamutti qara qara Hora Abbayaatti tajaajila hafuuraa osoo kennaa jiranii miidhaa naachi Hora sana keessaa ba'e akka tasaa miidhaa irraan ga'een lubbuun isaan akka darbe jiraattonni naannoo sanaafi poolisiin aanichaa BBC'tti himaniiru.

Paastar Dooccoo Isheetuu jedhamu kun Dilbata ganama saatii 2:30 irratti amantoota 80 ta'an gara Hora kanaa geessanii osoo cuuphaa jiranii ture kan balaan kun isaan qaqqabe, jedhu jiraataan Katamaa Kaayiroo jedhamu yeroo BBC'tti waan mudate kana himan.

Akka Obbo Katamaan waan ta'e yeroo ibsan, ''Wayita Paastariin kun nama tokko cuuphee lammaffaa eegalutti naachi bishaan keessaa akka tasaa falfalamee ba'ee isa cuuphamaa jiru darbatee isa cuuphaa jiru ammoo gottotatee bishaan seene, " jedh7u.

Qondaala poolisi aanaa sanaa kan ta'an Saajinii Ol-aanaa Iwunetuu Kaankoo gama isaatiin waanta uumame kana mirkaneeffatanii namoonni yeroo sanatti bakka sanatti qurxummii kiyyeessaa turaniifi dargaggoonni Paastaricha naachicharraa buusuuf yaaliin taasifamullee hin milkaa'iin hafeera.

Paastar Dooccoo lubbuun naachicharraa buusuun dadhabamullee jiraattonni naannoo reeffa isaa irraa buusuu akka danda'an Saajiin Ol-aanaa Iwunetuu ibsaniiru.

Sirnni awwaalcha Paastar Dooccoo Wixata darbe raawwatameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan