Biyya saawwan dubartoota caalaa kabajaman

Biyya saawwan dubartoota caalaa kabajaman

Biyya Hindii keessatti jireenyi dubartootatti hammaachuutti jirti. Maaliif jennaan, dhiibbaa dirqisiisanii gudeeduu fala dhabeefi dhiiraan mirga walqixa dhabuun biyyattii keessatti hidda gadi fageeffateera.