Godaantonni Itoophiyaa 46 qarqara galaana Yemenitti dhuman

Qondaaltonni Dhaabbata IOM Yemen jiru warra lubbuun hafaniif gargaarsa gochaa jiru

Madda suuraa, IOM

Ibsa waa'ee suuraa,

Namoonni balaa kana ofkalana akka jedhanitti bidiruu sanarra namoota 100 turan

Godaantonni yoo xiqqate 46 ta'an Somaaliyaarraa Yemenitti ce'uuf yaaluurra turan bidiruun isaanii dhidhimtee du'uu isaanii aanga'oonni UN himan.

Erga bidiruun ittiin deemaa turan qarqara galaana Yemenitti garagaltee namoonni 16 biroonis bakka bu'an hin beekamne, jechuun Dhaabbanni Godaantotaa Addunyaa (IOM) ibseera.

Warrii lubbuun hafan akka jedhanitti bidiruun kun godaantota 100 ta'an Yemeniifi biyyoota Galoo Galaanaa keessatti hojii barbaadachuuf deeman fe'attee ulaaa galaana Bosaasoo irraa kaatee imalaa turte.

Lammileen hundumtuu Itoophiyaa akka turan gaabaasichi ni mullisa.

Akka IOM jedhutti, bidiruun kun Roobii ture kan galaanaa keessatti dhidhimte. Namoota lubbuun darbe kun dhiirota 37 fi dubartoota sagal turan.

Imaltoonni baayyeen bidiruu liqimfamte sana keessa turan uffata yeroo balaan uumamu ittiin bishaan daakan akka hin qabne namoonni lubbuun hafan ni dubbatu.

"Ji'a ji'aan godaantonni rakkoo hiyyummaa qaban 7,000 ol ta'an karaa hamaa kana imalu; baruma darbe kana namoonni 100,000 ta'an karaa kanaan godaanaa turan," jedha qondaalli IOM Mohaammed Abdikeer.

Itti dabaluun "qabanna baay'ee hamaa ta'een haala rakkisaa keessa kan imalan. Waanti kun dhaabbachuu qaba."

Godaantonniifi baqattoonni sababii dhiyeenya isaafi gara biyyoota Galoo Galaanaa biroofi Awurooppaatti ce'uudhaaf akka ulaa gaariitti waan ilaalamtuuf waggoota kurnan hedduuf Gaanfa Afirikaarraa gara Yemenitti deemaa turan.

Biyyattiin garuu ofiifillee wal warraansa biyyashee keessa jiruu irraa kan ka'een gidiraa hamaa keessatti argamti.