Ministira Muummee Abiy Ahimad: ''Andaargaachaw haa hiikamu yookaan aangoon gadhiisa''

Andaargaachoo

Ministirri muummee Dr. Abiy Ahimad Obbo Andaargaachaw Tsiggee yeroo hiksisuuf yaalanitti miseensuma dhaaba isaaniirraa diddaan waan tureef Andaargaachaw gadhiisaa yookiin aangoo nan gadhiisa jedhani turan.

Obbo Andaargaachaw turtii BBC Hard Talk waliin taasisanin akka dubbatanitti kuni ta'u isaa ministira muummee irraa akka dhagahan himaniiru.

''Baay'ee na ajaa'ibe. Hammana anaaf jecha tarkaanfii fudhachuun isaa nadhibe. Dubbii kanaan walitti dhufeenyi keenya cime,'' jedhaniiru.

Turtii sa'aatii tokkoofi walakkaaf waliin taasisaniin dhimmoota hedduu kan mari'tan yoo ta'u tarkaanfiin inni fudhate na amansiiseera jechuun dubbataniiru.

Dhiibbaa isaa irraa dhufu waan eeguuf waan ministirri muummee jedhan nan amana jechuun himaniiru.

''Namoonni ykn gareewwan dhaaba isaa keessa jiran hiikamuu koo jibban ni jiru,'' jechuun kan dubbatan.

Obbo Andaargaachaw Tsiggee barreessaa olaanaan garee Ginbot 7 turan.

Gareen kuni mana maree bakka bu'oota ummataa Itoophiyaan shororkeessaa jedhameera.

Obbo Andaargaachaw waggaa afur dura Yamanii qabamanii gara Itoophiyaa osoo hin dabarfamiin dura bara 2009'tti

bakka isaan hin jirretti murteen du'aa irratti darbee ture.

Erga gara qabamanii Itoophiyaa seenani as waggoota afuriif hidhaarra turan.

Erga ministirri muummee Dr. Abiy Ahimad aangoo qabatani as dirree siyaasaa bal'isuf jecha hidhamtoota siyaasaa hedduu hiikaniiru.

Obbo Andaargaachawus dhiifama addaatin jedhameen torban lama dura gadhiifamuun yeroo ammaa Ingilizii argamu.