Balaa ibiddaa Gireenfeel: yaadannoo maatii tokko guutummaan dhuman

Balaa ibiddaa Gireenfeel: yaadannoo maatii tokko guutummaan dhuman

Waggaa tokkoffaan namoota balaa ibiddaa gamoo Gireenfeelirra ga'een namoota 72 dhumanii Landan keessatti yaadatamaa jira. Namoota dhuman kana keessaa viidiyoo maatii dhumanii kana ilaalaa.