Itiyoo-Ertiraa: 'Jila Eertiraatiif simannaa ni taasifna'' Obbo Mallas Alam

Obbo Mallas Alam Dubbi himaa ministira Haajaa alaa

Pirezidaantiin Eeritiraa Isaayyaas Afawarqii jila Finfinneetti nan eerga jechuun isaanii, Itoophiyaa bifa gaariidhaan ilaalti jedhu dubbi himaan ministira haajaa alaa Obbo Mallas Alam.

"Dhimmicha motummaan Itoophiyaa haala gaariin ilaala. Qaamoolee hedduu birattis akka oduu guddaatti,'' jedhaniiru.

Kana malees, dhaabbilee motummoota gamtoomanii, gamtaa afriikaa, fi kanneen tessuma isaanii Finfinnee taasisan deegarsa taasisaa jiraachusaanii himuun bu'aansaas biyyota lameen qofaa osoo hintaane naannichaafis bu'aa olaanaa qabaata jedhaniiru.

Kanaafuu motummaan Itoophiyaa garee jila motummaa Eertiraa simachuuf qophii taasisaa akka jirtu himaniiru.

Kana malees gaaffii ambaasadarrooti biyyoota garaa garaa keessatti argaman ilaalcha siyaasaa isaaniif jecha gara biyyaatti waamamaniiru? jechuun gaaffii dhiyaatee Obbo Mallas deebii yoo kennani, ''Ambaasadarootti gara biyyaatti waamuun waan haarawaa miti. Qaama hojii idilee gochuu ilaalutu barbaachisa. Kanaan ala garuu oduun ambaasaadaroota waamamaniiru jechuun bahee dhugummaan isaa gaaffii keessa kan galeedha'' jedhaniiru.

Kana malees, hiikamuu waldhabdee Suudaan Kibbaa ilaalchisees yaaliin ministirri mummee Dr Abiy taasisan bu'a qabeessa turusaa ibsaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata