Dr. Mararaa Guddinaa Yunivarsiitii Finfinneetti deebi'uufi

Dr. Mararaa Guddinaa Yunivarsiitii Finfinneetti deebi'uufi Image copyright Getty Images

Dura taa'aan Kongiraansii Federaalistii Oromoo fi waggoota dheeraaf barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Finfinnee kan turan Dr. Mararaa Guddinaa gara hojiisaanii duraaniiti deebi'uuf akka jedhan BBC'tti himan.

Yeroo ammaa qaamni gubbaa murteessee muummeen saayinsii siyaasaas akka fudhate Dr. Mararaan BBC'tti himaniiru.

''Warri olii murteessaniiru warri hoggantootaa, muummeen barnootaa illee murtesseera," jedhu.

Haa ta'u malee, ammallee adeemsi hafu ni jiraa jedhan.

Akka fakkenyaattis akkaadaamik komishiniin raggaasuu qaba jechuun BBC'tti dubbataniiru.

Dr. Mararaan hanga waggaa sadii dura waligalteen isaan yunivarsiitii Finfinnee waliin qaban adda citutti Yuunivarsitii Finfinneetti muummee saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya Idil-addunyaa keessatti waggoota dheeraaf saayinsii siyaasaa barsiisaa turan.

Muddee 2016'tti yeroo labsii muddamaa hidhamuun turtii waggaa tokko booda himanni isaani adda citee dhiheenya mana hidhaatii bahuun isaanii ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan