Waggoota 30 booda Somaaliyaan qurxummii gara Keeniyaatti erguu jalqabde

lammiilee somaliyaa qurxummii dhiyeessan

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

lammiilee somaliyaa qurxummii dhiyeessan

Waggota 30 booda yeroo jalqabaaf Somaaliyaan qurxummii gara biyya ollaashee Keeniyaatti erguu jalqabde.

Qaraqara galaanaa Somaaliyaarraa saamtotni xiqqachuun haalicha mijeesera jedhama.

Waraanni walii waliinii somaaliyaa keessaa daladalli biyyittii keessaa akka hin guddanne godhee ture.

Haa tahu malee daldaltootni qurxummii naannoo buufata doonii Kismaayyoo warshaa haaraan qurxummii dhiyeessu qorrissistuu dhiyeessusaa irraa kan ka'e haala mijataan waan uumeefiif amma gara keeeniyaatti erguu jalqabaniiru.

Kiingi fiishii fi Tuunaan isaan filatamoodha.

Dhiyyeenya kana Keeniyaan qurxummiin haroo Viktooriyaa fi qarqara bishaanii biroorraa dhiyaatuuf hamma barbaadamu gahuu waan hin dandeenyeef Chaayinaa irraas galchuu jalqabdeetti.