Jilli dhaaba Janeraal Kamaal Galchuufaa biyya gale

Faajjii dhaaba Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa (ATWO) Image copyright ADDISU AREGA/FB
Goodayyaa suuraa Jilli Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa (ATWO) Finfinnee seene

Jilli dhaaba Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa (ATWO) Obbo Tamaam Baatiidhaan hogganamu mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuf har'a waaree booda biyyatti gale.

Jila kanas Ministirri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Obbo Ahmad Shidee dabalatee kaanis akka isaan simatan Minsitir Di'etaan waajjirichaa Obbo Kasaahuun Gofee BBC'tti himaniiru.

Hayyu dureen dhaabichaa Birgaader Jeneraal Kamaal Galchuu BBC'tti akka dubbatanitti jilli kuni nama sagal of keessaa qaba. Isaan garuu miseensa jila kanaa miti.

Hojiin guddaa jila kanaa dhaabichi biyyatti akka galu haala mijeessuu, miseensotaafi deeggaraa dhaabichaa biyya jiru mariisisuu jedhan. Dabalataanis, mootummaa waliin akka mari'atan BBC'tti himaniiru.

Yaadni dhaaba kanaa jila kana booda torban lama hin caalle gidduutti biyyatti galuuf yaada akka qaban B. J. Kamaal Galchuun BBC'tti himaniiru.

Dhaabni Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa (ATWO) dhaabbilee sadii walitti dhufun kan hundeessan yoo ta'u B. J. Kamaal Galchuun hayyuu duree dhaabichaati.

Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasaa bal'isuuf jecha dhaaba siyaasaa maqaa ummataan falmaniifi biyya alaa jiran waamaa jira.

Dhaabni ATWO illee jila erguu isaatti mootummaan gammachuu qaba jedheera

''Gaaffiin mootummaan dhiheesse karaa guutuu ta'en beekkamtii waan argateef gammachuu qabna,'' jedhan Obbo Kaasahun.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata