FBI haleellaa boombii Finfinnee qorachuu eegale

FBI Itoophiyaatti qorannoo eegale

Madda suuraa, Mark Wilson

Ibsa waa'ee suuraa,

FBI haleellaa boombii Finfinnee qorachuu eegale

Hiriira deeggarsaa Ministira Mummee Abiyyi Ahimad Sambata darbe namoonni miliyoonaan lakkaa'aman irratti hirmaatan irratti haleellaa boombii mudateen namoonni lama du'aniiru, shakkamtoonni 28 to'annoo jala oolaniiru.

Namoota haleellaa kana raawwatan adda baasuuf qorannoon eegalamuu isaa poolisiin Federaalaa beeksisee jira.

Biyyaa keessatti balaa kana qorachuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu keessaa kan walitti gurmaa'e gareen tokko hundaa'uu isaa Komishinarri Poolisii Federaalaa, Komiishinar Jeneraal Zayinuu Jamaal BBC'tti himaniiru.

Hojii qorannoo gareen biyya keessatti hundaa'e hojjatu kana deeggaruuf biyyoonni muuxannoofi teeknooloojii fooyya'aa qaban hedduun fedha agarsiisuu dubbatu.

Qorannichi bu'aa gaarii yeroo gabaabaa keessatti akka argamsiisuuf dhaabbanni qorannoo yakkaa Ameerikaa FBI ammaaf fedha isaatiin biyya seenee hojii eegaluu isaa Komishnar Zayinuun himaniiru.

"Qorannichi reef eegalaa jiraatullee, adeemsi hanga yoonaa jiru gaariidha," jedhu.

Hanga yoonaatti Komishinaaraa itti aanaa poolisii magaalaa Finfinnee dabalatee shakkamtoonni 28 to'anna jala oolu beeksisaniiru.