Jilli mootummaa Eertiraa har'a Finfinnee gala

Itoophiyaafi Eertiraa

Jilli mootummaa Eertiraa aanga'oota olaanoo biyyattii of keessaa qabu har'a Finfinnee gala jedhamee eegama jira.

Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii torbee darbee guyyaa wareegamtootaa ilaalchisuun TV biyyattii irratti ergaa dabarsaniin egeree biyyoota lamaanii irratti mootummaa Itoophiyaa waliin kan mari'atu jila Finfinneetti erguuf akka jedhan himanii turan.

Jilli ministira haaja alaa Eertiraa Obbo Osmaan Saaleefi gorsaa pireezidantii biyyattii Yemanee Gebre'aabiin hogganamu gara Finfinneetti qajeeluu TV'n biyyattii gabaasee jira.

Jilli aanga'oota olaanoo mootummaa Eertiraa kun Finfinnee buufata xayyaaraa idil-addunyaa Booleetti simatama.

Ibsa waa'ee suuraa,

Abbootii Gadaa jila Eertiraa simatan

Ibsa waa'ee suuraa,

Sirna afaa diimaa jila Eertiraa simachuuf qophaa'e

Nagaan Itoophiyaafi Eertiraa gidduutti uumamuun biyyoota lamaan qofa osoo hin taane nagaafi tasgabbii gaanfa Afriikaaf barbaachisaa ta'uu dubbi himaan Ministira Haaja Alaa Itoophiyaa Obbo Mallas Alam BBC'tti himaniiru.

"Faayidaan isaa gaanfa Afriikaa irra kan darbudha," jedhu.

Gama Mootummaa Itoophiyaan jila Eertiraa simachuuf qophiin qophaa'u jiraachuus himaniiru.

Mariin miilanaa nagaa biyyoota lamaan gidduutti buusuun haala danda'amurratti kallattii bu'uura kaa'uufi jedhamee eegama.