Jilli hoggantoota olaanoo Ertiraa Finfinnee seene

Jila dhufe hoggantoota mootummaa olaanoo dabalatee atleetonniifi artistonni simataniiru
Ibsa waa'ee suuraa,

Jila dhufe hoggantoota mootummaa olaanoo dabalatee atleetonniifi artistonni simataniiru

Jilli hoggantoota mootummaa olaanoo Ertiraa gorsaa siyaasaa olaanaa Obbo Yamaana Gabra Aab fi Ministira Dhimma alaa biyyatti Obbo Usmaan Saalehin durfamu Finfinnee seene.

Jilli Ertiraa araaraa buusuuf jecha yeroo Finfinnee dhufu waggoota 20 keessatti kan duraadha.

Jila Ertiraa irraa dhufe kanan Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahmad fi Minsitirri Dhimma alaa Dr. Warqinah Gabayyoo dabalatee hoggantoonni mootummaa olaanoo simataniiru.

Dabalataanis, artistonni, atileetonnii fi kaanillee simachuuf dirree xiyyaaraatti argamaniiru.

Miseensonni jila kanaa eenyu?

Ministira Dhimma Allaa Obbo Usmaan

Osoo gara qabsoo hidhannootti hin makamiiniin dura barsiisaa kan turan Ministirri Dhimma Alaa Ertiraa Obbo Usmaan Saalih bara 1978 qabsootti erga makamaniin boodas barsiisummaan tajaajilaniiru.

Erga Ertiraan bilisummaa ishee argattee booda 1993-2007 akka lakkoofsa warra faranjootaatti Ministira Barnootaa ta'uun tajaajilaniiru. Bara 2007 irraa kaasanii hanga ar'aatti ammoo Ministira Dhimma Alaa ta'uun tajaajilaa jiru.

Hariiroo dippilomaasii waggoota 20 cufatee ture adda durummaan kan gaggeessa turan Ministiruma kanadha.

Gorsaa Pirezedaantichaa Obbo Yamaanee Gabra-aab

Gorsaa Pirezedaantichaafi Itti Gaafatamaa Dhimmoota Siyaasaa kan ta'an Obbbo Yamaanee Gabra-aab, bara 1977 irraa kaasanii Ameerikaarraa kan qabsoo hidhannootti makaman. Yeroo qabsoo keessa turaniitti kutaa oduu keessatti gaazexeessaa raadiyoo 'Dimtsi Affaash' ta'uun tajaajilaniiru. Bilisuumman boodas, taayitaa gara garaarraa tajaajilaa turaniiru. Bara 19954 irraa kaasanii hanga ammaatti Dura Ta'aa Siyaasaa Dhaaba isaanii ta'uun tajaajilaa jiru.

Bara 2017 keessa Obbo Usmaan Saaliherga Ministira Dhimma Allaa ta'uun mudamanii booda, Obbo Yamaanee Gabra-aaba Ministirrii Dhimma Alaa imaloota hariiroo dipplomaasiif walumaan deemu.