Itiyoo-Ertiraa gidduutti waan ta'an tartiibaan

Daangaa Itiyoophiyaa fi Ertiraa

Madda suuraa, Getty Images

Tarkaanfiin Ministirri Muummee haaraa Itoophiyaa fudhatan waldhabdee biyyi isaanii Ertiraa waliin qaban akka fooyya'ufi waldhabdee waraana ololaa biyyoota Gaanfa Afrikaa lamaan waggoota dheeraaf ture akka dhaabbatu abdi horeera.

Waxabajjii 05 Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahmad waligaltee bara 2000 raawwateefi lafa daangaa waldhabdee Ertiraaf akka kennamu akeeku hojiirra akka oolchan himan.

Waraana bara 1998 - 2000 turen lammiileen 70,000'tti tilmaamaman du'aniiru. Bara 2002'tti garuu komishiniin Biyyoota Gamtoomanii daangaa waldhabdeef sababa taate, Baadimmee dabalatee Ertiraaf haa kennamtu jedhe. Haa ta'u malee, Itoophiyaan murtee sana hin fudhanne ture.

Madda suuraa, Getty Images

Tartiibni taateewwanii maal fakkaata?

Caamsaa 24 1993: Ertiraan Itoophiyaa irraa rifarandamiidhaan erga adda baate booda walabummaa labsite

Caamsaa 6,1998: Waraanni daangaa jalqabe

1998-2000: Waraanni Eritiraafi Itoophiyaa itti fufe; namooti 70,000 tahan ajjefaman.

Waxabajjii 18,2000: Waliigalteen Waraana Dhaabuu mallatteefame

Muddee 12,2000: Waliigalteen Nagaa Aljeers mallatteefame

Ebla 13 2001: Koomishiniin Daangaa Itiyoo-Eritiraa itti bulmaata dhiyeesse

Guraandhala 2002: Gumiin Biyyaalessaa Eritiraa galmee paartile siyaasaa dhorke

Sadaasa 2005: Manni Maree Biyyota Gamtoomanii gara karoora nagaa 2000 yoo hin deebine qoqobbii irra kaa'uuf akeekkachiise.

Mudde 2005: Eritiraan nagaa eegasistoota Biyyoota Gamtoomanii Ameerikaa,Awurooppaa fi Raashiyaa Eritiraa irraa baste.

Sadaasa 2006 : Dhaabbatni biyyoota Gamatoomanii fi dhaabileen biroon, Mootummaan Ertiraa bulchiinsa finxaaleyyii muslimaa somaaliyaa meeshaa waraanaan deeggaraa jira jechuun himatan. Ertiraan haalteetti.

Ebla 2007: Ertiraan miseensummaa IGAD keessaa baate

Ebla 2008: Jibuutiin Eertiraan naannoo daangaa waldahbdeerra jiranii Ras Dumeeraatti bo'oo qofforaa daangaa koo seente jettee himatte: Eertiraan haalteetti

Waxabajjii 2008: looltootni Jibuutii fi Eertira Ras Dumeeraatti walitti dhukaasanii, loltootni Jibuutii 9 ajjeefaman.

Mudde 2009: Dhaabbatni Biyyoota Gamtoomanii finxaaleyyii Musliimaa Somaaliyaa deeggarte jechuun Eertiraa irratti qoqqobbii kaahe.

Waxabajjii 2010: Eertiraa fi Jibuutiin rakkoo daangaa waliin furachuuf wiliigalan

Muddde 2010: Ministirri muummee Duraanii obbo Malas Zenawiin sirni Eertiraa keessa jiru jijjiiruuf qabsoo bifa kamiifu deeggarsa akka kennu ibse.

Ebla 2011: Itoophiyaan hidhattoota Pieezident Isaayyaas Afawarqii angoorraa buusuuf qabsaa'an akka deeggartu beeksisfte.

Amajjii 2012: Itoophiyaan ajjeechaa lammiilee biyyootaa awroopaa 6 naannoo Afaarritti raawwatameef Eertiraa himatte

Bitootessa 2012: Itoophiyaan hidhattoota mootummaa Itoophiyaa morman leenjisuuf hojiirra oolaa jira jechuun kaampii Kibba lixa Eertiraatti argamu haleelte.

Hagayya 2012: Mallas Zenaawwiin waggaa 22f aangoorra erga ture booda lubbuun darbe

Amajjii 2013: hidhattootni mormituun gamoo ministeera odeefannoo Eertiraa to'atan

Guraandhala 2014: Ministirri muummee Hayilamaariyaam Dassaalanyi Sirni Asmaraa jiru osoo hin kufiin hariiroo gaarii uumuun hin danda'amu jedhan

Waxabajjii 2015: Gabaasni Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii mootummaan Eertiraa sarbamiinsa mirga namoomaa sirnaawaa gaggeessaa jira jechuun himate.

Mudde 2015: Itoophiyaan Yunaayytiid Arab Emireetiifi Saawdii Arabiyaa dachee Eertiraa fayyadamuun Yamanitti waraana Huuthis irratti banuu akeekkachisuun gochi isaanii tasgabbii fi nageenya Itoophiyaaf yaaddoo ta'uu ibsite.

Adoolessa 2016: Hayilamaariyaam Dassaalanyi Eertiraan waraana banuuf doorsisaa jirti jechuun himataniiru.

Fulbaana 2016: Itoophiyaafi Eertiraan bakka Tsooranaa jedhamutti walitti bu'anii loltootni 100 ta'an du'an.

Waxabajjii 2017: naga eegdonni Kataar daangaa Jibuutii fi Eertiraa gadhiisanii bahuu wajjin walqabtee nannoo daangaatti muddamni cime.

Adoolessa 2017: Eertiraan gara naannoo daangattii loltoota ishee sassaabaa jiraachuu Itoophiyaan komatte

Onkoloolessa 2017: Ministirri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saliih hooggantoota haajaa alaa Ameerikaa lola Itiyoo-Eertiraa 1898-2000 booda yeroo duraatiif argan.

Sadaasa 2017: Itoophiyaan mormii mootummaarratti ka'eef Eertiraaf fi Masriin himatte

Ebla 2, 2018: Abiyy Ahimad ministira muummee ta'uun muudaman