Haleellaa Meeriilaand: Waajira gaazexaa Ameerikaa irraa namootni shan du'an

Gaazexaa Kaapitaal Image copyright Capital Gazette
Goodayyaa suuraa Gaazexeessitoota shanan ajjeefaman

Poolisiin ''haleellaan itti yaadame'' kuni waajjira gaazexaa Kaappitaal Meeriilaanditti argamu irratti xiyyeeffate jedhe. Dhukaasa banameen namooti shan yoo du'an kanneen biroo madaa'aniiru jedheera.

Hojjetaan gaazexaa Kaappitaal namichi rasaasa fi boombii baatee akka turee fi karaa foddaa gara kutaa oduu waajirichaatti akka dhukaase dubbateera.

Miidiyaaleen Ameerikaa shakkamaan maqaan isaa Jaarrood Raamos jedhamu bara 2012 gaazexaa kana maqaa balleessuutiin kan himate yoo taheyyuu milkaa'ee hin turre jedhu.

Poolisiin garuu namichi maaliif akka dhukaase hin mirkaneessine.

Namni adii ganna 30 iddooma dhukaasaatii qabamee hidhaa kan geeffame yoo ta'u, qoratamaas jira jedheera poolisiin.

Itti gaafatamaa itti aanaan poolisii naannoo Anaa Araandal Wiiliyaa Raaf shakkamaan kuni yeroo waajiricha seenuu namoota ajjeesu adda baafatee beeka ture jedhaniiru.

Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Gaazexaan Kaappitaal gaazexoota seenaa maxxansa

Yeroo poolisiin daqiiqaa tokkoo keessatti iddicha gahu shakkamichi miinjaala jala dhokatee ture jechuun CNN tti himan hogganaan poolisii naannichaa.

Gaazexaan Kaappitaal jedhamu maxxansa gaazexoota baayyee irratti kan bobba'e yoo ta'u bara 1884 tti hundaa'e.

Hojjetaan gaazexichaa Fiil Deevis jedhamu ''otoo ati miinjalaa jala jirtuu sibiraa namni yeroo ajjeefamu arguu caalaa waan nama gaddisiisu hin jiru'' jechuun tiwiitarii isaa irratti barreessera.

Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampis '' yaadii fi kadhannaan'' koo gama keessan jira jechuun maatii namoota du'aniif jajjabiina hawwan.

Bulchaan Meeriilaand iillee ''waan gaddisiisaa'' jedhan gochicha.

Namoota balaa kanaan du'an keessaa riippoortarootaa fi gulaaltoonni gameeyyii tahan keessatti argamu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan