Itiyoo-Eertiraa: Abiy Ahimed fi Isaayyaas Afawarqii yeroo 'dhihootti walargu'

Ministira Dhimma Alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo Image copyright Alexander Shcherbak
Goodayyaa suuraa Hoggantoonni biyyoota lamaanii dhiyootti wal-arguuf jedhu

Hoggantoonni mootummaa Itoophiyaa fi Ertiraa yeroo dhihootti wal argu jedhan Ministirri Dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo.

Haa ta'u malee, yeroo fi bakki itti wal argan ammallee hin murtoofne, yeroo dhihootti beekama jechuun BBC'tti himaniiru.

Jilli mootummaa Eertiraa guyyaa Kamisaa dhufee ture turtii guyyaa sadii booda kaleessa biyyatti deebi'eera.

Jila Ertiraa irra dhufe walin haalatti dippilomaasii isaanii cimsan, walitti dhufeenya isaanii duritti deebi'uufi imbaasii banu dabalate dhimmoota hedduu irratti mari'achuu isaanii Dr. Warqina himaniiru.

Dimmoota siyaasaan alattis diinagdee fi hawaasummaa akka marii taasisan dubbataniiru.

Walitti dhufeenya biyyoota lamaa cimsuuf illee mariin jila kanaa haala mijeessuun isaa ibsameera.

Jilli Ertiraa gara biyyatti osoo hin deebi'in duras Ministira Muummee Dr. Abiy kan argan yoo ta'u pirezidantii Ertiraa Isaayyas Afawarqiif kennaa erguu isaanii miidiyaaleen biyya keessa gabaasaniiru.

Jilli Ertiraa turtii isaaniin gammaduu isaanii fi mariin taasifames milkaa'aa ta'u isaa Dr. Warqina Gabayyoo himaniiru.

''Walitti dhufeenya waggoota 20'n darban dhabameen wanti dhabne hedduu akka jiruufi wanti wajjjin hojjechuu dandeenyu hin jira ture,'' yaadni jedhu jila Ertiraa bira ture jechuun Ministirri Dhimma Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinah Gabayyoon himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata