Laga ceene malee, galaanni nu hafa: Ilfinash

Image copyright Feesbuukii Ilfinash Qannoo
Goodayyaa suuraa Aartist Ilfinash Qannoo

''Geerarsa baayyeen jaalladha''

Hojii aartiitti dhiiga ijoollummaa fixeeera kan jettu Aartist Ilfinash Qannoo haalli jiruu fi jireenya hawaasa keessatti guddattee ogummaanshee garanatti akka luucca'uuf sababa ta'uu ibsiteetti.

''Warri keenya yeroo qotiisa qotan, yeroo haramaa haraman, ciraa ciran, meesaa meesan ni geeraruu, ni sirbuu, cidharratti ni sirbuu, isa kanan baadiyyaa keessatti argaa guddadhe'' jetti Ilfinash. Geerarsa baayyeen jaalladha kan jettu Ilfinash Qannoo geersa jalqabaa keessaa muraasa BBC'f gumaachiteetti.

Geerar geerari jettuu

ani maalan geeraraa

anoo yaadan yeelalaa

Geeraree maal na gonfuu

yoon dhiise natti kolfuu

Yoon geerare maal qabaa

eessa kootu mudaa qabaa

gudar gubbaan lafaaree

dubartummaan fafaaree

Citee namatti hafaaree

jedheen itti joorekaa

foon maddii na qoorekaa

yoo dhiirri rafee ka'ee

Anatu teellaatti hafaaree

Mee takkan raajii raajaa

unkuroon buqqee raajaa

Farsoon diinnichaa raajaa

Lafti kaa hin ijaajjuu

kan Oromiyaa raajaa

Nadheen hareeda hin baastuu

kan haadhoo reettii raajaa

Durbi dur hin geerartuu

Kan Ilfee Qannoo raajaa

Jaalala fakkeesseen siyaasa dabarfadha

Milkiin keenya ergaa oromoon ga'uudha

Ijoolleen koo dullaakoo narkaa fuudhaniiru