Ministirri muummee Maaleezhiyaa duraanii malaammaltummaan himataman

Obbo Najiib Raazaak Image copyright AFP/ Getty Images

Himatni malaammaltummaa filannoo ji'a lama dura gaggeefameen erga mo'atamanii booda, irratti baname Najiib Razaakiin kabaja qaban takkaatti dhabsiiseera.

Najiib irratti himatni yakka amanamuu dhabuu 3 fi aangootti hangaan ol fayyadamuutu dhiyaate. kana dura to'annoo seeraa jala oolanii himata irratti baname hunda osoo hin amaniin mirga wabii eegsifachuun bahaniiru.

Obbo Najiib doolaara miiliyoona 700 fandii misoomaa biyyaa ofii isaani hundassan, 1MDB, irraa kiisa isaanitti naqataniiru jedhamuunis himatamaa turan.

Erga filannoo ji'a lama dura gaggeefameen booda qorannoo haaraan irratti eegaleera.

Obbo Najiib abbaa taayitaa farra malaammaltummaatiin kibxata to'atamanii mana hidhaa bulan.

Ergaa viidiyoo kaleessa maxxanfameen, obbo Najiib uummatni gabaasa kana akka hin amannee, himatni hunduu dhugaa akka hin taane himuun gaafataniiru. ''Akkan ofirraa ittisuus carraa hin arganne jedhaniiru.''

Himatni irratti baname hidhaa hanga waggaa 20'n adabsiisuu danda'a.

Mirga wabii eegsifachuufis doolaara Ameerikaa 25,000 gaafata.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Sakkatta'iinsa qabeenya obbo Najiib waliin hidhata qaban irratti taasifameen meeshaaleen qanaate heddun qabamaniiru

Sakkatta'iinsa torbanoota darban qabeenyota Najiibifi haadha warraa isaanirratti poolisiin raawwateen, meeshaaleen qanatee doolaara miiliyoona 273 baasan argamaniiru.

Kuniis qabeenya mootummaan maleezhiyaa seeraan ala jedhee warase isa hangaan seenaa biyyattii kessatti guddaa jedhameedha.

Qabenya warasame keessaa harki caalaan meeshaalee faayaa Daayimandii fi Amartii warqee doolaara miiliyoona 1.6 baasani.

Obbo Najiib yeroo hundumaa meeshaaleen kun kennaa fi karaa seera qabeessaan kana argameedha jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan