Roobni cimaa Jaappaanitti roobe yoo xiqqaate namoota 100 ajjeese

Lubbuu baraartota Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Baraartota dabalatee poolisii fi loltoonni kumaatamaan lakkaawwaman namoota badan barbaachaa jiru

Rooba yandootu dhiha Jaappaanitti yoo xiqqaate namoota 100 hin ajjeessiin hin oolle akka ta'e dubbii himaan mootummaa himan.

Namoonni 50 immoo achi buuteen isaanii hin baramne.

Kamisa darbee jalqabee dhiha Jaappaanitti ji'a Adooleessaa keessa rooba isa guyyuu roobu dachaa sadii roobe. Lagni guutnaanis namootni miliiyoona lama tahanii naannoo sana akka gadhiisan taasifameera.

Warri haala qilleensaa raajan, '' Rooba akkasii kana dura takkaa arginee hin beeknu'' jedhan.

Lubbuu baraartonni nama lubbuun hafe arguufi warra du'es reenfa baasuu barbaacha jalqabaniiru.

Qondaalaan naannoo Okaayamaa bishaan hir'isaa akka jiruufi iddoo baayyee roobettillee hojjettonni yeroo balaa miilaan galuu akka danda'an AFP'tti himaniiru

Namoonni baayyee nannoo Hirooshimaatti du'an.

Ministirri Mummee Jaappaan Shinzoo Abeen baraartonni '' boodatti harkifataniiru'' dafanii hin qaqqabne jedhaniiru.

''Namoonni ammayyuu achi buuteen isaanii hin argamne fi gargaarsa barbaadan jiru,'' jechuun gabaastotatti himan

Magaala Moyotoomaa naannoo odola Shikookuutti rooba 583mm galmeessetu Jimaata galgalaa hanga Sanbata ganamaatti roobe.

Gaafa Wiixataas roobni 250mm tahu roobuu akka danda'u akekkachiisni kennameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan