Andaargaachaw Tsiggee yeroo Itoophiyaa keessa hidhaarra ture waraqaan 'hin eeyyamamneefi'

Yeroo mana amala sirreessaa keessa turan kobbees ta'e waraqaan akka isaaniif hin eeyyamamne qondaalli dhaaba mormituu Andaargaachaw Tsiggee BBC'tti himan.

Sagantaa BBC Focus on Africa jedhamu irratti dhihaatanii akka dubbatanitti murtiin du'aa irratti murtaa'ee mana sirreessaa yeroo turanitti waan addunyaan itti jirtu quba hin qaban.

Yeroo hidhaarra turanittis abbaan isaanii umurii 90 ta'an qofatu na dubbisaa ture jedhaniiru.

Waldhabdee biyyattii keessa taasifamaa tureefi duula michuu isaa Yamii Haayilamaariyaamin akka hiikamu taasifame illee quba hin qabu jechuun dubbataniiru.

Mootummaan Itoophiyaa mootummaa fonqolchuuf jechuun isa himate bakka hin jirretti bara 2009 murtiin du'aa irratti murtaa'e.

Buufata xiyyaaraa Yaman osoo jiruus qabame qondaaltota Itoophiyaatti dabarfame kenname.

Abbaa ijoollee sadii kan ta'an Obbo Andaargaachaw Tsiggee bara 1970 keessa Itoophiyaadhaa baqachuun Ingilizitti koolu galtummaa gaafatan.

Lammummaa Ingilizii kan qaban yoo ta'u turtii waggaa afuriif mana amala sirreessa erga turan booda ji'a lama dura mootummaan bilisa baase.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata