Ashuuraa Yugaandaan miidiyaa hawaasummaarra keesse keessa deebitee ilaaluufi

Hiriira mormii sirbituu beekamaa Yugaandaan geggeeefame Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hiriira mormii sirbituu beekamaa Yugaandaan gaggeeefame

Yugaandaan ashuuraa fayyadama miidiyaalee hawaasummaa fi wal-jijjiirraa maallaqaa bilbilaan taasifamurra keesse ummanni tole jedhee hin fudhanne. Inumaayyuu mormii irratti kaase, kanaaf murtooshee irra deebiin ilaaluuf jirti.

Ministirri mummee biyyatti Ruhaakanaa Rugundaa poolisiin hiriira mormii erga addaan bittinse booda murtoon sun akka irra deebi'amee ilaalamu beeksisan.

Pirezidant Museveeniin galii mootumaa dabaluufi hamii waattis appii fi Feesbuukii irratti taasifamu dhaabuuf sababii jedhuun ture ashuuraa kana kan kaa'an.

Kunis yaalii sagalee mormii ukkaamsuuf godhame jedhuun qeeqameera.

Ashuurichi keessumaa qunnamtii ergaa intarneetaa sagaleedhaan taasifamu irratti xiyyeefata jedhee ture teeleekoomiin biyyatti.

Ashuurichis birrii tokkoof saantiima 47, rogeeyyiin garuu qarshiinsaa xiqqoo haa tahuyyuu malee qarshii namooti harka qalleeyyii intarneeta fayyadamuuf baasan agarsiisa jedhan.

Wal-jijjiirraa qarshii irratti ashuuraan kaahame warra galii gad-aanaa qaban miidha jedhameera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Poolisii mormitoota bittinsuuf rasaasa AK-47 baadhate

Ministrrii mummee biyyattii ''mootummaan mormii ummataa yaada keessa galchuun ashuuraan kuni baajata irrattii dhiibbaa akkamii akka qabaatu irra deebi'ee ilaala'' jedhan.

Poolisiin biyyatti hiriirri mormii seeraan ala dha jechuun namoota lama to'annoo jala yoo oolchan, gaazii imimmaanessuu fayyadamuun hiriirichi akka bittinnaa'u taasiseera.

Hiriiricha irratti namooti 300 gahani argamuu AFP'n gabaaseera. Sirbituun beekamaa biyyattii Roobart Kiyyaagulaanyii hiriiricha gaggeessee ture.

Odeessa kana irratti dabalata