Pirezidantin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waggoota dheeraa booda Itoophiyaa daawwatu

Pireezidantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii

Madda suuraa, Yemane G. Meskel/Twitter

Ibsa waa'ee suuraa,

Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii guyyaa sadiif Itoophiyaa daawwachufi

Jilli mootummaa Eertiraa pirezidantii biyyattii Isaayyaas Afawarqiin hogganamu waggaa dheeraa booda boru Itoophiyaa daawwatu.

Itti-gaafatamaan waajjira Ministira Muummee Obbo Fitsum Araggaa fuula tiwitara isaanii irratti akka barreessanitti dawwannaan kuni affeerraa Ministira Muummee Dr. Abiy Ahmadin taasifame.

Guyyoota sadiif akka turullee himaniiru.

Gama kaanin, Ministeerri Odeeffannoo Eertiraa Yamaana G/Masqal daawwannaan kuni imala nagaa fi walitti dhufeenya biyyoonni lamaan eegalan bu'uura qabsiisa jedhan.

Jilli kuni Pirezidantii biyyattin akka hogganamu malee miseensonni jila kanaa biroo eenyu akka ta'an hin baramne.

Qondaalli DHDUO Obbo Addisuu Araggaa fuula Fesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti, Haacaaluu Hundeessaa dabalatee weellistoota Oromoo hedduutu sagantaa simannaa kanaaf affeerame.

Gama biraan weellisaa Teedii Afroo sirna kanarratti akka sirbu himamaa jira.

Waltajjiin kun yeroo jalqabaaf kan Haacaaluu Hundeessaafi Teedii Afroo irratti sirban ta'u mala jechuun namoonni hedduun marsaalee hawaasaa irratti yaada kennaa jiru.

Daawwannaa Ministirri Muummee torban darbe waggoota digdama booda gara Ertiraa taasisanin Ertiraa waliin waligaltee nageenyaa mallatteessuun isaanii ni yaadatama.