Waa'ee MM Abiy haadholiin maal jedhu?

Waa'ee MM Abiy haadholiin maal jedhu?

Waa'ee MM Abiy haadholiin maal jedhu? Magaalaa Oolancitii irraa haadholii muraasa dubbifneerra.