Itiyoophiyaa fi Ertiraa: Pirezidantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaaf Finfinnee seenan

Pirezidantii Ertiraa Isaayyas Afawarqii fi Ministira Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad

Madda suuraa, Fitsum Arega

Turtii waggoota kurnan lamaan booda Pirezidantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqiin yeroo jalqabaaf Finfinnee galaniiru.

Wayita Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee galanis Ministira Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad dabalatee, aangawooonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon simannaan ho'aan taasifameeraaf.

Kanneen keessaas pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa keessatti argamu.

Madda suuraa, Fitsum Arega

Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa magaalichaa Pireezidant Isaayyaas simachuuf ganama bariin manaa bahuun, daandiiwwan pireezidantichi keessa dabru jedhaman qarqara dhaabataniiru.

Hoggantootaan alatti gareen muuziqaa, aartii fi shubbisni gosa garaa garaa simannaa jila Ertiraaf dhihaateera.

Turtii isaanii Itoophiyaa keessattis gara Hawaasaaa imaluun, Paarkii Indastrii Hawaasaa daawwatu.

Borus galma Barkumeetti sagantaan muuziqaa kan taasifamu wayita tahu, sagantaa kanarrattis Artist Dr. Kabajaa Alii Birraa fi Hacaaluu Hundeesssaa dabalatee kaanis ni hirmaatu.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Simannaa qeerroo fi qarree

Pirezidant Isaayyaas Afawarqiin eenyu?

Bara 1946, Asmaraa warra hojjettoota irraa dhalatan. Amma ganna 72.

Barumsa isaanii sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Piriins Mokonnon bara 1965tti xumuran. Yunivarsiitii Finfinnee galuunis damee barumsa injinariingii qo'achuu jalqaban. Haa ta'uutii bara 1966 barumsa isaanii addaan kutuun Sudaan bakka Kassaalaa jedhamutti Addaa Bilisummaa Ertiraatti makaman.

Isaayyaas haadha warraa isaanii qabsooftuu duraanii Adda Bilisa Baasaa Uummata Ertiraa Saabaa Haayilee wajjin ijoollee dhiiraa lamaafi dubara tokko horatanii jiru. Amantaa Ortodoksiis hordofu.

Guutummaatti kana dubbisaa: Pireezidant Isaayyaas Afawarqiin eenyu?