Itiyoo-Ertiraa: Hacaaluun simannaa Pireezidant Isaayyaas irratti 'ni geerara'

Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa

Sagantaa simannaa jila Ertiraa pirezidantii biyyattii Isaayyaas Afawarqiin durfamu simachuuf qophaa'u irratti akka geeraru weellisaa Hacaaluu Hundeessaan hime.

Hacaaluun BBC'tti akka himetti xalayaan waamichaa waajjiira Ministira Muummee biraa isa dhaqqabe.

''Ummata safuu fi safeeffannaa beeku jalatti guddadhe waan ta'ef keessummaa simachuun aadaa keenya. Kanaafis, kabaji guddaan natti dhagahama.''

Weelluu gaafa Dilbataa galma Miliniyeemiitti dhiheessuufis qophaa'aa akka jiru kan hime.

''Ammaaf jirraa kan jedhu nan sirba. Tarii geeraruu nan danda'a.''

Haa ta'u malee, waan jedhee geeraru himuu hin feene.

Weellistoonni Oromoo simannaaf waamamuun isaanii gaarii akka taheefi yeroo dheeraaf Oromoon bakka maluuf waan hin argatiinif qabsaa'aa turre jedheera.

Yeroo waraana Itoophiyaa fi Ertiraa wallee isaan ummata kakaasaa kan ture Geetaachaw H/Maariyaamillee sagantaa kana irratti weellisuuf qophaa'aa jira.

''Namni ollaa isaa waliin jaalala hin qabaanne yoomu mana isaa keessa jaalala hin qabaatu. Namni mana isaa hin araarfanne ala araarsuu hin danda'u.''

Ammaan achi Ertiraa dhaqee weellisuuf yaada akka qabullee himeera.

Isaan alatti Ali Birraa dabalatee weellistoonni hedduu sagantaa Dilbata waaree booda galma barkumee qophaa'e irratti ni weellisu.

Odeessa kana irratti dabalata