Artist Lammaa Guyyaa: Fakkii Pirezidaantii Ertiraa kaasan Finfinneetti badhaasanif

Lammaa Guyyaa Image copyright ETV

Fakkii kaasuun kan beekaman Artist Lammaa Guyyaan badhaasa fakkii Pirezidaantii Ertiraa Itoophiyaa daawwataa jiranif kennan.

Fakkiin kuni fakkii Pirezidaantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqiidha.

Fakkii kanas pirezidaantichi waggoota 20 booda Itoophiyaa yeroo daawwatan sagantaa simannaa masaraa mootummaatti qophaa'e irratti kennanif.

Artist Lammaa Guyyaan waggoota 65'n darban keessa, fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaa garaatti agarsiisaa turani.

Fakkii namoota beekamoo hedduullee kaasaniiru.

Hojii isaanii kanaanis artist Lammaa Guyyaan badhaasa doktora kabajaa yunivarsiitii Jimmaa irraa argataniiru.

Gama biraatiin ammoo, Pireezidaantiin Naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa, Pireezidantii Ertiraa Isaayyaasif farda, eeboo fi gaachana badhaasaniiru.

Image copyright Fitsum Araggaa
Image copyright Fitsum Araggaa

Odeessa kana irratti dabalata