Obaamaan qe'ee warra isaanii duriitti deebi'an

Namoota gaazexaa dubbisan

Lixa keeniyaatti kan argamtu gandi xiqqoon Kogeeloo jedhamtu simannaa ilma ishee biyya guddoo addunyaa marsaa lamaan waggaa saddeetiif bulche simachuutti jirti.

Pireezidantiin Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaan, bakka kana kan daawwatan waggaa 12 booda yeroo jalqabaafi.

Qe'ee warra isaanii kana seenaatara Ameerikaa ta'anii osoo jiranii bara 2006tti ture kan daawwatan.

Sanbata darbe Keeniyaa kan galan Obaamaan, ganda warra isaanitti piroojektii dargaggootaa obboleettii isaaniin hoogganamu ni eebbisu.

Maqaa faawuundeeshinii 'Sa'uutii Kuu' jedhamuun kan moggaa'e proojeektiin kun bakka shaakala Ispoortii fi gidduugala leenjii oogummaa of keessaa qaba.

Obaamaan sanbata darbe wayita Naayiroobii gahan, Pireezidantii Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaa waliin walarganiiru.

Morkataa filannoo keeniyaa cimaa bara darbee kan turan Raayilaa Odiinga waliinis wal arganiiru.

Obaamaan gara keeniyatti imaluu isaaniin dura maatii isaan waliin dhufe waliin Taanzaaniya paarkii biyyoolessaa Serengeetii keessa guyyoota saddeetiif turanii daawwataniiru.

Turtii isaanii Keeniyaa Xumuranii gara Afrikaa kibbaattis ni imalu jedhameera.