Dubartiin Raashiyaa Ameerikaatti basaasummaan himatamte

Maariyaa Buutinaa Image copyright Facebook/ Maria Butina

Mootummaan Ameerikaa dubartii ganna 29 lammii Raashiyaa taate, mootummaa Raashiyaa bakka bu'uun hojii basaasummaa hojjetteen gareewwan siyaasaa gidduu lixxe jechuun himate.

Akka miidiyaaleen Ameerikaa gabaasanitti, Maariyaa Buutinaan paartii warra Rippalblikaanotaa waliin walitti dhufeenya cimaa uumte, akkasumas mirgoota qawweef mormiti.

Ajaja ishees qondaala olaanaa Kireemlin irraa fudhataa turtes jedhameera.

Basaasaan Raashiyaa 'summii narviin miidhame'

Image copyright Maria Butina/Facebook

Eenyusheen?

Butiinaan biyya Saayibeeriyaatti kan dhalatte wayita tahu, gara Ameerikaattis barnoota olaanoof dhufte. Akka himannaanshee jedhuuttis inumaawuu mootummaa Raashiyaa waliin hojjechaa turte.

Ameerikaa dhufuusheen dura garee Mirga Meeshaa Waraanaa Dhuunfachuu jedhu hundeessite. Miidiyaaleen Ameerikaas garee humna guddaa qabu kan meeshaa waraanaaf falmu NRA waliin hidhata qabdi jechuun gabaasanii turan.

Mootummaa Raashiyaaf hojjechuushee amma dura haaltee turte.

Akka gabaasa Washington Post'tti Butiinaan gargaartuu Aleeksaandar Torshin taate. Seenaataraa fi baankara kan tahe Aleeksaandar irrattis qoqqobbiin irra kaa'ameera.

Kana malees duula filannoo Tiraamp irrattis akka argamteefi Mr. Tiraampis waa'ee ilaalcha walitti dhufeenya alaa Raashiyaaf qabu gaafattettis jedhameera.

Akka gabaasa Washington Post'tti Tiraamp, ''Puutiin waliin walii galla,'' jechuun deebiseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata