Simannaa gootummaa garee kubbaa miilaa Faransaayiif

Jeettonni sagal, humni xiyyaaraa Firaansi simannaa kanatti hirmaatanii miidhaginna addaa kennaniiruuf Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Jeettonni sagal, humni xiyyaaraa Firaansi simannaa kanatti hirmaatanii miidhaginna addaa kennaniiruuf

Gareen kubbaa miilaa Firaansi Waancaa Addunyaa bara 2018 mo'atan Paarisitti deggertoota kuma hedduutiin simannaan ho'aafi seena qabeessa ta'e taasifameeraaf.

Oomaan deggertootaa kuma hedduutti lakkaa'aman taphattootaafi leenjisaa garee kubbaa miilaa Firansi simachuuf ba'an faayaaa adda addaa halluuwwan alaabaa biyyattii diimaa, adiifi cuquliisaan faayameen ulaa xiyaara keessaa hanga ba'anirraa kaasanii guutummaa magaalaa keessatti simannaa ho'aa taasisaafii jiru.

Faransaay carraan moo gahumsaan Waancaa Adunyaa mo'atte?

Kanatti aansuudhaanis gareen kun simannaa idlee Pirezedaanti Imaanu'eel Maakirooniin taasifameeraaf.

Kun Firaansiif mo'annaa Waancaa Addunyaa lamaffaadha, kan bara 1998'tti aansee jechuudha.

Akka waajirri Pirezedaanti Maakiroon beeksisetti taphattoonniifi leenjisaan isaanii badhaasa akka biyyattiitti ol-aanaadha jedhame - L├ęgion d'Honneur badhaafamu.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Huugoo Looriis yeroo xiyaararraa bu'an waancaa qabatee ba'aa jiru

Waancaa Addunyaa 2018 eenyutu mo'ata? Tilmaamaa

Qeellisaan garee Huugoo Looriisiifi leenjisaan isaanii Didiyeer Deshaamsi waancaa abbaa warqee qabatanii miseensota garee kubbaa miilaa keessaa warra jalqaba deggertoottti ba'anidha.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Jeettonni sagal, humni xiyyaaraa Firaansi simannaa kanatti hirmaatanii miidhaginna addaa kennaniiruuf

Maakirooniifi haati warraa isaanii Birigtiin taphattoota kanatti makamanii faaruu alaabaa masaraa keessatti gaggeefame miidhagsaniiru.

Maakiroon taphattoota galateeffachuun, "isin nu boonsitan" jedhan.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Birigiiti Maakiroon Waancaa Addunyaa taphataa Paawul Pogbaa waliin qabattee

Simannaa pirezedaantiin qopheesserratti taphattoota 1,000 ta'an kilaboota gara garaa biyyattii keessaa dhufan dabalatee namoonni 3,000 ta'an afeeramaniiru.

Namoota simannaaf ba'anii gammachuu ibsatan keessatti ammoo dubartoonni deggersaaf ba'an qoccolloon saalaa akka irra ga'ellee gabaafameera.

Ramaddii garee Waancaa Addunyaa 2018

Deggersi kun alkan dabalatee guutummaa Firaansitti kan gaggeeffamaa ture yommuu ta'u qoccolloofeedhii saalqunnamtii dubartootarra ga'e dabalatee bakka toko tokkotti okkarri uumamuunnis dhaga'ameera.

Imala Waancaa Addunyaa Faransaayii fi Kirooshiyaa

Odeessa kana irratti dabalata