Traamp: Kooriyaa Kaabaa Niiwkileera irra bilisa gochuuf muddamuu hin qabnu'

Doonaald Traamp
Ibsa waa'ee suuraa,

Traamp Mariin Piyoongyaang waliin taasisan gaarii jira jedhan

Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Traamp, Kooriyaa Kaabaa Niiwkileera irraa bilisa gochuuf 'yeroon daanga'ee taa'e' hin jiru jechuun muddamni adeemsa kana irratti barbaabachisaa miti jedhan.

Ejjennoon isaanii alanaas faallaa ejjennoo kana dura dhimmicharratti qaban, Niiwkileera irraa bilisa gochuu atattamaan eegaluu qaba yaada jedhuuti.

Ji'a darbe pireezidant Traampii fi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong un wal arganii mariyachuu isaaniin hordofuun waliigalteen Kooriyaa Kaabaa Niiwkileera irraa bilisa taasisuu waliigalaniiru.

Walii galtee sana keessa garuu yeroon daanga'ee taa'e hin jiru, karoorri lafa kaahames akkasuma.

Ji'a takkoon dura dursitootni biyyoota lameenii wal arguu saaniin duuba adeemsa waliigaltee saanii hojiitti hiiku ilaalchise gabaasaaleen hdduun dhagaahamaa hin jira.

Torbee darbe Kooriyaan Kaabaa Ameerikaan akka 'dargaggeessa humnaa waa gochuu fedhuu' ta'aa jirti jechuun, adeemsa Ameerikaa qeeqxee ture.

Traamp kaleessa ibsa kennaniin mariin Piyoongyaang waliin mariyatan haal gaariirra jira jedhaniiru.

Itti dabaluunis ''yeroo daanga'e hin qabnu. ariifannaan daanga'e hin jiru'' jedhaniiru

Mariin ammas itti fufeera, haala gaariinis deemaa jiras jedhan.