Guyyaa Dhalootaa Maandeellaa 100: Maandeellaa hagam beektu?

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata