Ertiraa hidhamtoota amantaa hiikte

Namoota mirga amanaa akka kabajamuuf hiriira ba'an

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Namoota mirga amanaa akka kabajamuuf hiriira ba'an

Mootummaan Ertiraa namoota sababii amantiidhaan hidhaman 35 kaleessa gara galgalaa hikuunsaa dhagahameera. Hidhamtoonni mana hidhaa Maayiserwaa jedhamurraati kan hiikaman.

Namoota 35 hiikaman keessaa 14 dubartoota yoo tahan hordoftoota amantaa Pheenxeeqosxee akka tahanis beekameera.

Namooti 30 kaleessa waaree booda akka gadhiifaman erga dhagahamee 5 immoo garagalgalaa hidhaarraa hiikamaniiru.

Obboleessi nama hiikamee Daani'eel jedhmu, '' obboleessi koo hiikamuun na gammachiiseera'' jechuun BBC tti miira isaa himeera.

Akka Daani'eel jedhutti obboleessi isaa sababii amantii isaatiin waggaa 1fi ji'a 8 manneetii sirreessaa garaagaraatti hidhamaa ture, maatiinis mucaasaanii hidhame barabaacha baayyee dhama'aniiru.

Namoota 35 keessaa tokko waggaa saddeeta kan ture yoo tahu warri hafan immoo waggaa hanga tokkoofi ji'a afur hidhamaniiru.

Dhimmicha irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin mootummaa Ertiraa dubbisuuf taasisne hin milkoofne.

Namoota mana hidhaa Maaysiraawa turan keessaa akka hiikaman torbee sadii dura itti himamuuf, unka akka guutaniifi haa ta'u malee battalatti akka hin hiikamne baruun danda'ameera.

Maddeen maqaan isaanii akka hin dhahamne fedhan BBC tti akka himanitti hiikamuun hidhamtootaa waliigaltee nagaa Itoophiyaafi Ertiraa gidduutti godhame wajjin wal-hin qabatu.

Maddeen kuni akka jedhanitti yeroo MM Abiy Ahimad yeroo Asmaraa daawwatanitti namoonni hidhaman jiru.

Bara 1994 tti Ertiraan manneetii amantii Pheenxeeqoosxee guutummaan guutuutti cufuunshee ni yaadatama.

Gareewwan mirgota namoomaaf falman mootummaan Ertiraa namoota kumaan lakkaawwaman sababii amantiifi siyaasaan ni hidha jechuun qeequ.