Oromiyaa - Somaalee: 'Naannoleen humna nageenyaa walirratti bobbaasuu hin qaban'

Mootummaan humna waraanaa naannoo daangaatti bobbaase

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Mootummaan humna waraanaa naannoo daangaatti bobbaase

Rakkoo nageenyaa naannolee biyyattii gara garaa keessatti mul'atu tasgabbeessuuf humni ittisa biyyaa gidduugaluu akka qabu ministirri muummee waamicha dabarsaniiru.

Kana hordofee haalotni uumamaa turan akka tasgabbaa'aniif poolisiin federaalaafi humni ittisa biyyaa bobba'uu, Ministirri Ministeera Ittisa Biyyaa obbo Mootummaa Maqaasaa himaniiru.

Naannoo daangaa walitti bu'insi mudataa ture Harargee Bahaa fi Lixaa, Moyyalee, Wallagga Lixaa fi Qeellamitti bobba'uu himaniiru.

Humni waraanaa gara daangaatti bobba'e kun erga mootummaan naannoo Somaalee fi Oromiyaa mari'atanii waliigalanii heera mootummaa irratti hundaa'uun akka ta'e Obbo Mootummaan himaniiru.

Naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaaleettii otuma humni waraanaa jiruu, namni du'aa ture tarkaanfiin ammaa waan addaa hin fidu jechuun jiraattonni naannoo daangaa jiran ni komatu.

Osoo humni nageenyaa jiruu rakkoon kan uumamaa ture, humni ittisaa adeemsa hojimaataa hordofee gidduu gala malee waanuma walitti bu'insi uumameef fiigee gidduu galuu waan hin dandeenyeefi jedhan.

Humni nageenya eegsisuuf bobba'e gahaanis naannoorra jira, kanaaf humni ittisa biyyaa gaheen qabu olaanaa hin turre jedhu.

Kanuma cinatti rakkinicha hiikuuf bulchitootni naannichaa hojii siyaasaa isaanirraa eegamu hojjechuu qabu jedhan.

Rakkoon uumamaa ture walitti bu'insa daangaarra kan darbe waan taheef dhimmichi xiyyeeffannoon ilaalamuu qaba jedhaniiru.

Naannoo Harargee fi Moyyaleetti poolisii addaa naannoo Somaaleetu uummata nagaa irrratti waraana banaa ture jedhamee hawwaasarraa dhagahama.

Poolisiin naannoo kun qaama nageenya eegsisu tahee osoo jiruu akkamiin gochoota akkanaa raawwachuu danda'a kan jedhu gaafanneerra.

Mootummotni naannoo lamaanii walirratti humna nageenyaa isaanii bobbaasuu hin qaban, qaamni gocha akkanaa raawwatu garuu qoratamee itti gaafatamuu qaba jedhan obbo Mootummaan.