Ameerikaa- Raashiyaa: Traamp, Putiiniin Ameerikaatti affeeran

Doonaald Traampii fi Vlaadmiir Puutiin Heelsiinkiitti wal dubbisan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Doonaald Traampii fi Vlaadmiir Puutiin Heelsiinkiitti wal dubbisan

Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Traamp hoogganaa biyya masaanuu Ameerikaa yeroo dheera taate, Raashiyaa, Arfaasaa kana Ameerikaa akka daawwatan affeeruu dubbii himaan mootummaa Ameerikaa beeksise.

Akka ergaa Twitara Saaraa Saandersitti daawwannaa Putin ilaalchisee mariin qaata eegale.

Traamp kana dura yaada Putiin lammiilee Ameerikaa gaafachuuf dhiyeessanii turan hin ta'u jedhanii turan.

Hooggantootni lameen Finlaanditti wal arganii kan mariyatan ta'us, dhimmootni irratti mariyatan bal'innaan hin beekamne.

Traampii fi Puutiin irra deebi'uun wal arguu ilaalchisee Raashiyaa irraa hanga ammaatti deebiin hin jiru.

Magaala guddoo Finlaand Heelsiinkiitti wayita wal argan Traamp jecha dubbate ture keessa deebi'uun muggutii kaasisee ture.

Ibsa kamisa kenneen ammoo wal argaa fi mariin Fiinlaand 'bu'aa gaarii' buuseera jedhan, amma irra deebiin wal arguu akka barbaadanis dubbatan.

Daawwannaa Putiin Ameerikaarratti namni maal jedha?

Putiin daawwannaaf affeeramuu utuu hin eegiin waan dhagahaniif akka isaan dinqe, Daayireektarri Basaasa Biyyaalessaa Ameerikaa Daan Koots himaniiru.

Kokkolfaas 'sun waan addaa ta'a' jedhan.

Wal argaa isaanii Heelsinkiitti hooggantootni biyyoota lameenii maalirratti akka mariyaatan hin beekus jedhaniiru.

Lameen bakka turjumaanonni isaanii qofti argamanitti mariyatan.

Madda suuraa, AFP

Seenetii Ameerikaatti hoogganaa demokraatotaa kan ta'an Chaak Shumer, Traamp waan Puutin waliin mariyatan ifa gochuu qabu jedhan.

Marii sa'aatii lamaa Heelsiinkiitti waantoota ta'an hanga barrutti, pireezidant Traamp kophaatti Putiin waliin haasa'uu hin qaban. Ameerikaatti, Raashiyaatti, eessattuu'' jedhan.