Filannoo Suuraalee miidhagoo Afrikaa: Adooleessa 13, 2018

Filannoo Suuraalee babbareedoo Afrikaa torbee kanaa Afrikaafi addunyaa mara irraa.

Namoota harka ol qabanii gammachuu isaanii agarsiifatan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Dilbata darbe Abijaan magaalaa Iyivooriikoostitti deeggartooti garee kubbaa miilaa Firaans injifannoo Geeba Addunyaa irratti argatan kabajachaa oolan

Turtii Nelsan Maandeellaa Itoophiyaa keessaa

Presnel Kimpembe geeba injifannoo Firaans otoo dhungatuu.. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Injifannoon Firaans: taphattoota Afrikaaf taphachuu danda'an 14 dabalatee garee sanyii garaagaraa qabu - deeggartootaan injifannoo Afrikaati jedhameera.

Yaadannoo jireenya Wiinii Maandellaa

Lammiiwwan Keeniyaa alaabaa Keniyaa qabatanii Obama harka fuudhuutti jiran. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Keniyaa dhihaatti Obaamaa qe'ee abbaasaa do'achuu dhufe karaatti bahanii simatan
Doqdoqqee suuraa Obaamaatii miidhagdeefi abbaa doqdoqqee Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa .Nama kabaja Obaamaaf jecha doqdoqqee isaa suuraa isaaniin miidhagsee.
Gaaltama(monoksee) guftaa gurraacha mataatti kaawwatte Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Gaaltamni(monoksee) kuni gaalcha siyaasashee otoo hin dhoksiin Obaamaa eeguuf gara wiirtuu ispoortiifi leenjii dhufte.
Gurbaa suuraa Neelsan Maandellaa ededa irratti maxxansu. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Magaalaa Afrikaa Kibbaa Darbaanitti ijoolleen mana barumsa guyyaa dhalootaa 100ffaa Neelsan Maandellaa yaadatani.
Fakkii Neelsan Maandellaa lakkoofsa dhibba keessatti cirracha irratti kaafame Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Guyyaadhuma kana handaara garba Hindii Puuriitti artistiin cirrachaa fakkii Neelsan Maandellaa kaasuun kabaja isaaniif agarsiiseera.
Namoota gaala irra taa'an Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Kaaba Maalii Gaa'ootti warri gaala irra taa'anii gara duula filannootti otoo deemanii
Dubartoota alaabaa qabatanii mormiif bahan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Magaalaa guddoo Morookoo Raabaatitti mormiin namooti bara darbe mootummaa mormuun hidhaman akka hiikaman gaafatu bahameera.

Suuraaleen kuniin AFP, EPA, Getty Images fi Reuters irraa argaman.

Odeessa kana irratti dabalata