Busaa namatti deddeebi'uf waggoota 60 keessatti yeroo duraaf qorichi ragga'e

Busaa Image copyright Science Photo Library

Qorichi busaa talaaluuf ooluufi waggoota 60 keessatti yeroo duraaf kan mirkanaa'e qondaaltota Yunaayitid Isteetin fudhatama argate.

Qorichi kuni busaa irra-deddeebiin namatti ka'uf qophaa'e. Dhibeen kun waggaatti ummanni miiliyoona 8.5 ta'u akka dhukkubsatu taasisa.

Gosi dhukkuba busaa kanaa tiruu keessa waggoota muraasaaf dhokachun boodarra deebi'e waan ka'uf ofirraa dhowwuun rakkisaadha.

Saayintistonni qoricha 'tafenoquine' jedhanin ''argama guddaadha'' jedhaniiru.

Akka addunyaattis qondaaltonniifi qaamoleen qoricha to'atan qoricha kana ilaaluun ummata isaaniif ajajuu danda'u.

Odeessa kana irratti dabalata