Somaaliyaa: Abbaa dhaqna qabaa mucaa dubaraa waggaa 10 jalaa ajjeese deggare.

Hiriira mormii dhaqna qabaa Ammajjii 23 , 2007 Naayrobii Image copyright AFP

Somaaliyaa keessatti abbaan daa'ima durbaa waggaa 10 erga dhaqna qabamtee booda du'aan dhabullee, barmaatii dhaqna qabaa deggareera.

Dhaqna qabduu aadaa bira geessaamte guyyaa lama booda mucaan Dahiir Nuur sababa dhiigaa dhangala'een Adoolessa 17 duute.

Garuu tajaajila miidiyaa VOA'tti balaa dhaqna qabaan fiduu danda'u utuu beekamuu ''ummanni nannichaa itti amanuu akkasumas aadaa biiyyichaati," jechuun himeera.

Akka UNICEF'tti, shammarran %98 Somaaliyaa keessatti dhaqna qabamaniiru.

Dr. Abdirahmaan Omaar Hassan, direektarri hospitaala Hananoo magaala Duhusamareb, "jireenyakoo keessatti nama akka kanatti muramee" argee hin beeku jechuun VOA'tti himeera.

Gartuu daa'ima kana olchuuf yaalan keessa kan ture Dr. Hassan, yeroo dhaqna qabaa meesha hin qulqulloofnee irraa kan ta'u, teetanaasiin akka ishee qabatees dubbateera.

Obbo Nuur garuu du'a daa'iima isaaf nama komatu akka hin qabneefi seeraan himachuu akka hin barbaannes himeera.

Direektarri gartuu mirga dubartootaa 'Galkayo Education Center for Peace and Development (GECPD)', Aadde Hawwaa Aden Mohaammad utuu abbaan mucayyoo kanaa himachuuf murteesseyyuu, bu'aa guddaa akka hin qabaanne ibsiteetti.

"Dubartiin dhaqna qabde kun to'annoo jala hin oolle utuu oolteeyyuu, daba isheen hojjetteef akka adabamtu seerri taasisu hin jiru," jechuun Rooyitarsitti himeteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata