Keeniyaan karaa ijaaruuf safara hiyyeeyyii diigde

Safara Kibeeraa Naayroobii, Keeniyaa Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Beeksisi keenname torban lama booda doozariin ganaman hojechuu eegale

Naayiroobiitti karaa haaraa bal'aa doolaara miliyoona 20 ta'uun ijaaruuf, manneen namoota 30,000 ta'an safara hiyyeeyyii Kibeera jedhamu keessaa diigan.

Jiraattonii safara hiyyeeyyii Kibeeraa akka gadhiisaniif beeksisa torbee lamaa qofa argatan.

Gocha kana dhaabni mirga namooma 'Amnesty International' mormeera, angaa'onni Keeniyaa garuu namootni nannoo sana jiraatan seeraan ala akka jiran dubbatu.

Jiraattonni ijaarsa kariichaa mana murteetti himatanii yoo mormaniyyu, abbaan murtee ijaarsa karichaaf waan murteessaniif mo'amaniiru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Gocha kana dhaabni mirga namooma 'Amnesty International' mormeera

Jiraattoonni Kibeera tokko tokko Wiixata mi'a manaa isaanii bira taa'uun gaddaan bo'aa turan.

"Asitti dhalannee guddane, mana baruumsaa asitti baranne, asitti bultii dhaabbanne amma eessa akka deemnu hin beeknu," jechuun waggaa 16'f Kibeera kan jiraatte, Jakiliin Anzemo Rooyitarsitti himteeetti.

Jakiliin dubartii umurii ganna 30 wayita taatu, harmee ijoollee sadiiti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata