Dabra Maarqoos: Mana sirreessaa keessatti abiddi ka'e

Abidichi mana sirreessaa fageenya irraa Image copyright Hiwi Getachew
Goodayyaa suuraa Abidichi mana sirreessaa fageenya irraa

Mormii sirreefamtoonni kaasaniin walqabatee naannoo Amaaraa magaala Dabra Maarqoosiitti manni sirreessaa magaalattii balaa abiddaaf saaxilameera jedhan bulchaan mana sirreessichaa BBC'tti himaniiru.

Mormichi kan eegale ibsa itti gaafatamaan Abbaa Alangaa waliigalaa Obbo Birhaanu Tsagaayee labsii baraarsuu ilaalchisuun TV irratti kennaniin walqabatee ta'uu qondaalli mana sirreessichaa Komaandar Ittaanaa Baante Xibabuu BBC'tti himaniiru.

Sirreefamtoonni kunneenis labsii dhiifamaatiin fayyadamtoota hin taanu shakkii jedhuun kana raawwachuu dubbatu komaandr Baanten.

Kaleessa galgala sirreeffamtoota aarii isaanii ibsachaa turan tasgabeessuun akka danda'ame himu komaandar Banteen.

Har'a gamana garu erga karri sirrefamtootaa saaqameen booda sirreeffamtoonni karra caccabsuun mana kuusaa meeshaa cabsuuf yaalii taasisaniiru jechuun haala ture ibsu.

Ibidda booda keessa ka'eenis galmi walgahii mana sirreessaafi bakki bulmaataa ibiddii itti qabachusaa Komaandar Banteen himaniiru.

Hanga gabaasni kun itti qindeefameetti mormiin sirreeffamtootaa tasgabaa'ulleen ibiddicha dhaabuun hin danda'amne.

Manni sirreessaa Dabra Maarqoos kun sirreeffamtootaafi shakkamtoota balleessaawwan garaa garaatiin yakkamtoota jedhamanii fi kanneen murtee isaanii eegachaa jiran kuma tokko oli kan qabateedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata