Baale Gobbaa: Lakkoofsi namoota walitti bu'iinsa Baalee Gobbaatiin ajjeefaman 10 gahe

Hokkora Magaalaa Gobbaa keessatti mudateen namoonni jaha ajjeefaman Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Hokkora Magaalaa Gobbaa keessatti mudateen namoonni jaha ajjeefaman

Walitti bu'iinsa sochii addabaabayii magaalattii jidduu jiru irratti siidaa Haji Adam Saaddoo dhaabuuf taasifame mormuun eegaleen, lakkoofsi namoota du'anii 10 gahe.

"Namoonni 10 kunneen kanneen ajjeefamanii dhufaniifi kanneen erga hospitaala seenanii du'an ta'uu kilinikaal direektarri Hospitaala Riifaraalaa Gobbaa Dr. Saafii Haajii BBC'tti himaniiru.

Kana malees namoonni madaa'an 134 hospitaalichatti yaala argachuu, kanneen gara hospitaalota birootti yaala dabalataaf ergamanillee jiraachuu dubbataniiru.

Kanneen du'an hedduun rasaasaan ta'ullee waraanamuun, dhagaan dhahamuun, uleen reebamuunillee akka jirus Dr. Saafiin himaniiru.

Namoonni akkamiin ajjeefaman?

Gaafa Sambataa jiraattoonni baadiyyaa irraa dhufan beekkamti mootummaa malee ofumaa yaa'anii siidaa Jeedala Diimtuu jijjigsuu isaanii Aadde Zeynabaan himu.

Yeroo kuni raawwatu waldhabdeen homaa akka hin dhalanneefi namni akka hin duune dubbatu.

Haa ta'u malee, jirattoonni baadiyyaa irraa dhufan kunneen yeroo magaalarraa bahaa jiranitti mana amantaa Ortodoksii irraa sagaleen qaacilaa yeroo balaa dhagahamuufi walitti bu'iinsi eegalu himu.

Walitti bu'iinsi kunis irra caalaan jiraattota magaalattiifi kanneen baadiyyaa irraa dhufan jidduutti ta'uu himaniiru.

Walitti bu'iinsi kun bu'ura sabummaas ta'e amantii hin qabu jedhu jiraattonni magaalatti BBC'n dubbise.

''Qaamni hin beekamne hidhannaa guutuu qopheeffate, hanga polisiin Oromiyaa meeshaa guutuu fixatutti sa'aatii shanii eegale hanga sa'aatii 12 dhukaasaa ture," jedhu.

''Baay'inaan kan ajjeefaman qawween yoo ta'u, namoonni du'an garri caalu kanneen baadiyyaa irraa dhufanidha.''

Dhimmi hammana ni hammaataa jedhani akka hin yaaadne fi kanas akka hin eegne Aadde Zeynabaan dubbatu.

Erga rakkoon kuni dhalate boodas humni kora bittinneessaa Oromiyaa tasgabbeessaa akka jiruufi guyyaa boris jiraattota waliin mariin taasifamuf karoorfameera jedhan.

Haji Adam Saaddoo eenyu?

Haji Adam Saaddoo qabsoo uummanni Baalee sirna mootii Hayilasillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qaban turan.

Boodarras miseensa boordii Waldaa Maccaafi Tuulamaa ta'uun hojjetaa turani jedhu pireezidantii Waldaa Maccaafi Tuulamaa kan turan Dr. Gammachuu Magarsaa.

"Waldaa Maccaafi Tuulamaa fi Oromoota Baaleefi Arsii gidduutti riqicha turan," jedhu.

"Waraqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuuf Baalee irraa fidee dhufe waliin Finfinneetti qabamee hidhame, achi booda garaan na dhukkuba ala na baasaa jedhee yoo isaan baasan, waraqaa fide sana nyaatee liqimsee, "Waan garaa nu baate garaatti nu deebite" jedhe mammaake," jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata