Manni amantaa Ortodoskii Itoophiyaa Paatiriyaarkii lamaan buluufi

Abuuna Marqoorisyoos (Mirga) fi Abuuna Maatiyaas (bitaa) Image copyright Ephrem Ephrem/FB
Goodayyaa suuraa Abuuna Marqoorisyoos (Mirga) fi Abuuna Maatiyaas (bitaa)

Sinoodosiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa waggoota 20 oliif biyya alaa ture biyyatti deebi'uf waliigale.

Paatiriyaarkiin sinoodosii ala jiru biyyatti deebi'un sadarkaa duratti qabanin akka tajaajilan waliigalaniiru.

Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad torban dura jila araara buusu gara Yunaayitid Isteet kan erganii turan yoo ta'u waliigalteerra gahuu guyyaa kaleessa ibsaniiru.

Guyyaa kaleessaa galgala sinoodosonni lamaan Yunaayitid Isteet bakka Ministirri Mummee argamanitti ibsa kennanin mari'atani waliigaluu isaanii ibsaniiru.

Image copyright EBC

Paatiriyaarkin mana amantaa Orotodoksii Abuuna Marqoriyoos A.L.I bara 1983 yeroo mootummaan jijjiirame biyya gad-lakkisan.

Biyya gadi dhiisuu isaanii hordofuunis mootummaan paatriyaarkii haaraa muude. Kun ammoo seera mana amantaa sanaa cabsa.

Osoo paatriyaarkiin tokko lubbuun jiru kan dhibii hin muudamu. Kunis wal-dhabdee sinoodosiiwwan lamaan gidduu tureef ka'uumsa ta'ee tureera.

Sinoodosiiwwan lamaan waliigalteerra gahuun manni amantaa Orotodoksii Paatiriyaarkii lama qabaatti jechuudha.

Paatriyaarkii ala turan Abuna Marqoriyoosiif qe'ee Paatiriyaarkii ammaa Finfinnee keessa argamuttis bakki jireenyaa akka qophaa'uf murtaa'eera.

Paatirtiyaarkiin mana amantaa Ortodoksii ammaa hojjetaa jiran, Abuuna Maatiyaas hojiiwwan bulchiinsaa akka hojjetan kan waligalan yoo ta'u kadhannaafi kaan irrattimmoo waliin ni hojjetu jedhameera.

Minsitirri Muummee Dr. Abiy dawwannaaf Yunaayitid Isteet kan jiran yoo ta'u sinodosonni lamaan waligaluun isaanii nageenya biyyattif bu'uura jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata