'Rakkoo daangaa Oromiyaafi Somaaleen waggaatti namoonni 700 ol ajjeefaman'

Haadha mucaashee waliin

Madda suuraa, Getty Images

Gumiin Mirga Namoomaa kan waldhabdee Oromoofi Somaalee gidduu turerratti baaseen, humnoonni nageenyaa badii raawwatamaa ture keessatti kallattiin hirmaachaa turan jedheera.

Keessumaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii addaa Mootummaa Naannoo Somaale kan Liyyuu Hayil jedhaniifi qaamonni nageenyaa kaan qooda keessaa qabu jedha gabaasichi.

Kunis ajjeechaa raawwachuu, gudeeduu, saamichaafi hiraarsuu dabalata jedha gaabsichi.

Akka fakkenyaattis, barattuun Yunivarsitii Jigjigaa loltuu Liyyuu Hayil jedhamun akka gudeedamteefi reebamte, akkasumas cuubeedhaan akka waraanamte lafa kaa'eera.

Gabaasni Gumii Mirga Namoomaa jedhamu har'a akka baasetti, namoota miidhaan akkanaa irratti raawwataem yeroo dubbisan gaggabanii lafatti kufaa akka turan hima.

Dabalataanis, dubartii nama shaniin gudeedamteefi guyyoota 28'f tulluu Fiiqitti hidhamte quba qaba jedha.

Wanta qara qabuun kan ajjeefaman, ibiddaan kan gubatanii du'aniifi miidhaawwan kaan hedduu sukkaneessaa ta'e lammiilee irratti raawwachuu isaa gabaasichi ni tarreessa.

Sochiin Ministirri Muumme Dr. Abiy hoggantoota naannolee waliin hiikuuf taasisan harkifatus fala ni fida jennee abdanna jedheera dhaabbatichatti Daarektara Eeggataa kan ta'an, Obbo Biiniyaam Abaata.

Madda suuraa, Gumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa

Godinaalee Harargee Lixaa, Gujii Bahaa, Baalee fi Booranaa aanaalee garagaraa keessatti haleellaa poolisii addaa Mootummaa Naannoo Somaale kan Liyyuu Hayil jedhamaniin lubbuun namootaa 282 darbuu gabaasni kun ni eera. Eenyummaa namoota kanneenis gabaasa kana keessatti eerameera.

Kana malees gabaasni kun, dhalattoonni naannoo Somaalee 451 tahan aanaalee Oromiyaa garagaraa keessatti waldhabdeewwaniifi haleellaan lubbuu dhabuulee hima.

Dhaabbanni Gumii Mirga Namoomaa jedhamu dhaabbata dhimma mirga namoomaa irratti hojjetuufi kan mootummaatiin ala hpojjetudha.

Gabaasichis turtii Amajjii bara 2009 hanga 2010 of keessatti hammata.