Filannoo Zimbaabuwee: Mormii cimaan deggartoota paartii morkataan ka'eera.

Mormitoonni alaabaa suuraa Pireezdaantii Zimbaabuwee Eemarsan Minaangangawaa gubuun mormii isaani ibsaaniiru

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Mormitoonni alaabaa suuraa Pireezdaantii Zimbaabuwee Eemarsan Minaangangawaa gubuun mormii isaani ibsaaniiru

Erga deeggartooniii partii morkataa mormii eegalaniii loltoonni magaala gudditi Haraaree keessatti dhukaasa bananiiru.

Yoo xiqqaate namootni sadii rasaasan kan ajjeefaman yeroo tahu kan biroo kan mada'aniis akka jiran gabaasameera.

Bu'aan xumura filannoo kan amma yoonatti ifa yoo hin taaneyyuu, gareen to'anna filannoo Gamtaa Awuroppaa bu'aa filannoon kanaa hin ibsamiin turuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsaniiru.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Looltoonni magaalaa Haraareetti dhukaasaa bananiiru

Paartiin Zimbaabuwee biyya bulchaa jiru Zanu-PF teessuma paarlaamaa caalaa akka mo'ate bu'aan filannoo agarsiisaa jira.

Pirezedaanti Immersen Minaangaaguwaa arka baayyee caaluun mo'ateera.

Haata'u malee, paartiin dorgomaa cimaa MDC Alliance jedhamu garuu filannoon hatameera jedha. Kibxata kadhimamaan isaanii Nilsen Chaammisaa mo'ateera jechuun dubbatanii turan.

Taajjabdoonni biyya gara garaarraa filannoo kana hordofaa turan gabaasa isaanii dhiyeessuuf jiran.

Filannoon kun erga Rooberti Mugaabee aangoo bara dheeraaf qabatanii turanirraa jigfamaniin booda kan jalqabaati. Mugaabeen sagaleesaa paartiisaa kan ta'e Zanu-PF'f hin kennu jechuun isaa ni yaadatama.

Akka Komishiniin Filannoo Zimbaabuwee jedhutti Zanu-PF teessuma 110 yommuu argatu MDC Alliance 41 argateera.

Manni Marii Biyaalessaa waliigalaan teessuma 210 qaba.