Rippabliika Giddugaleessa Afriikaa: Gaazexeessitoonni Raashiyaa sadii ajjeefaman

Nama rasaasa qabate

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Waggaa dhihoo keessatti namootni kumaatamaan lakkaawwaman konkolaataa keessatti ajjeefamaniiru

Gazzexeessitoonni sadii lammiilee Raashiyaati jedhaman, haleellaa irratti raawwateen Rippabliika Giddugaleessa Afriikaa (CAR) keessatti ajjeefaman.

Eenyummaa gaazexeessitoota dua'an kanneenii adda baasuuf angawoota biyyattii waliin hojjechaa akka jiru Ministeerri dhimma alaa Rashiyaa beeksissera.

Reeffi isaanis magaalaa Sibuut jedhamtu daandii gubbaarra argamuus gabaafamaa jira.

Haleellaa kana duuba qaamni jiru haa beekamu baatullee, gareeleen hidhatan hedduun biyyattii kana keessa socho'u. Erga mormiin 2013 keessa eegalee booda, biyyi kun waldhabdeewwan hamaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hedduu keessumeessaa jirti.

Kantiibaan magaalaa Sibuut AFP'tti waan himan, jarri sadeen kunniin kan ajjeefaman akka sa'aatii biyya sanaatti galgala keessaa sa'aatii 4 tti. Konkolaachisaan lubbuun baheera.

TV'n Raashiyaa keessaa tokko akk jedhetti, gaazexeessitoonni kunniin dokumantarii waa'ee garee hidhataa Raashiyaa- Waagnar jedhamurratti hojjechaa turan. Gareen hidhataa kunis Rippabliika Giddugaleessa Afriikaa (CAR) keessa socho'a.

Gareeen Waagnar kun Siiriyaa keessattillee hidhattoota haga 2,500 qaba. Akkasumas sochii waldhabdee Yuukireen keessatti taaasisuun walqabatees Ameerikaan qoqqobbiin irratti kaa'ameera.