Daawwannaa MM Ameerikaatti: Jaawaariifi Dr. Abiy kophaatti maal mari'atan?

Lammaa Magarsaa, Jaawaar Mohaammad, Abiy Ahimad, Waorqinah Gabayyoo fi Tashitee

Madda suuraa, Embassy of Ethiopia, Washington, D.C.

Jilli Ministira Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyiin durfamu 'Imala ida'amuu' magaalota Ameerikaa Kaabaatti taasisan, haala kanaan dura hin baramneen tateewwan garagaraa keessummeesseera.

Jilli kun lammiilee Itoophiyaa achi jiraatan, paartilee mormitootaafi qaamolee hawaasa garaa garaa waliin waltajjii garagaraa irratti marii taasisan.

Keessattuu, daawwannaan Dr. Abiy Ahimad Miniyaappolis, Mineesotaatti taasisan, kan DC fi LA'tti taasisaniin qophii, qabiyyee ergaafi simannaan addadha jedhu namoonni irratti hirmaataniifi daawwannaa kana qalbiin hordofaa turan.

Xiinxalaa siyaasaafi daarektara Oromiyaa Miidiyaa Netwoork Jawaar Mohaammadis kanaan waliigala.

Garaagarummaan simannaa hoggantoota Itoophiyaa ta ammaatiifi ta durii kan 'dachiifi samii' ti kan jedhu Jaawaar, 'Warri amma dura wayita qondaaltonni mootummaa dhufan hanqaaquu ajaawaa darbaa turan, yeroo kana waltajjii qopheessaafi nagayaa eegsisaa turan,'' jedha.

Kanamalees, ''Alaabaawwan amma dura walcinaa hin dhaabbanne, amma walcinatti mullataniiru,'' jedha.

Dhuunfaatti maal mari'atan?

Jila Itoophiyaaraa dhufe hunda waliin yeroo fudhatanii akka mariyatan kan dubbatu Jawaar, dhimmoota arman gadiirratti dhuunfaan akka mari'atan dubbateera:

  • Dhimma nageenyaa naannoolee Oromiyaafi Somaalee jidduu jiru waaraan furuurratti.
  • Dhimma nageenyaa lixa Oromiyaarrattis ABO wajjiin mari'achuun furmaanni saffisaa godhamuu akka qabu.
  • Biyyattii gara sirna demokraasitti ceesisuurratti, mariin saffisaa paartilee siyaasaa waliin godhamuu akka qabu.
  • Nageenya naannoo Gaanfa Afriikaa irratti maaltu godhamuu akka qabu.
  • Wayita biyyatti deebi'u akkamiin nageenya isaa eeguun akka danda'amu.

Jaawaar angawoota kanaaf waan danda'uun akka tumsu kan himeef wayita tahu, ''Isaanis hayyoota biyya keessaafi alaa hirmaachisuuf fedhiifi qophaa'ina akka qaban naaf ibsaniiru,' jedha.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Jawaar maaliif biyya gala?