Jaabutiin qoqqobbiin Eertiraa irraa ka'uu mormite

Pirezedaantii Jabutii, Ismaa'el Omaar Guleh Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Pirezedaantii Jabutii, Ismaa'el Omaar Guleh

Somaaliyaan qoqqobbiin Eertiraa irra ture akka ka'uuf gaafachuun Jabutii hedduu dheekkamsiise.

Imbaasiin Jabutii Moqaadishoo jiru ibsa baaseen akka agarsiisetti, "Qoqqobbiin Ertiraarra jiru akka ka'uuf gaafachuun baayyee kan nama rifachiisudha," jechuudhaan komii qabu dhiyeesseera.

Komiin kun waldhabdee daangaa Jabuutifi Eertiraa gidduu ture irraa madda.

Mootummaan Jabutii Eertiraan seeran ala lafa daangaa Jabuutii jala jiru qabattee jirti jechuun himata.

Yeroo Jabutiin nagaa Somaaliyaa eegsisuuf biyyattii keessa jirtutti gaaffii dhiyaate kana fudhachuu akka hin dandeenye ibsi Imbasichaa agarsiiseera.

Pirezedaantiin Somaaliyaa Mohaamman Abdullaahii Farmaajoo torban darbe guyyoota sadiif Eertiraa yeroo daawwatanitti hariiroo dippilomaasii akka waliin cimsatan waliif galaniiru.

"Walitti dhufeenya dinagdee biyyoota Gaanfa Afirikaa milkeessuudhaaf qoqqobbiiwaniifi dhorkaawwan Eertiraa irra jiran ka'uu qabu," jedhan pireezidant Farmaajoon.

Hariiroo dippilomaasii Somaaliyaan Eertiraa waliin tolfachuuf yaalaa jirtu kan deggertu ta'us qoqqobbiin akka ka'uu gaafachuun garuu mootummaa biyyattii kan dheekkamsiise ta'uu ibsichi ni hima.

Qoqobbiin akka Eertiraa irraa ka'u gaaffii michuu Pirezedaantii Jabutii kan ta'an Pirezedaantiin dhiyeessan kana Itoophiyaanis dhiyeessiteetti.

Odeessa kana irratti dabalata