Pireezidantiin Filippiins konkolaattoota Kontroobaandistootaa mancaasan
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Konkolaattoat 800 seeraan ala biyyattii seenaan keessaa 60 barbadeefaman

Pireezidant Duteerteen duula farra malaamaltummarratti banan kanaan qabeenyi $ miiliyoona 5.5 tilmaamamu manca'eera. Motorsaayikiloonni fi konkolaattotni gatii qaalii hedduun buldoozaraan hojiin ala taasifamaniiru.