Waldhabdeen gaafa Sambataa magaalaa Jigjigaatti dhalate lubbuu galaafate

Magaalaa Jigjigaa

Waldhabdeen sanyii irratti bu'uura godhate gaafa Sambata duraa naannoo Soomaaleetti dhaqqaben manneen amantaa kiristaanaa fi tajaajiltonni akka miidhaman ta'eera.

Kunis kan ta'e waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waldhabdee mootummaa federaalaa fi kan naannichaa gidduutti dhalate gidduu seenuuf magaalaa Jigjigaa seene jennaan dargaggoonni kanatti aaran daandiitti erga bahanii booda.

Saamichi akkasumas namoota dhalataan Soomaalee hin taane irratti miidhaan dhaqqabeera. Kanneen raga bahan namoonni 10 du'an haa jedhan malee isa caalaa akka ta'uu danda'an gabaasaaleen kaan ni himu.

Raayyaan waraanaa gamoo paarlaamaa naannichaa dabalatee, waajjiraalee biroo to'annoo jala oolchuunsaa gabaafameera.

Mootummaan naannoo Somaalees humni waraanaa naannichatti bobba'auunsaa ''seeraa fi heeraan ala'' tahuu, Itti gaafatamaan komunikeeshinii Naannoo Somaalee Obbo Idris Ismaa'il Abdii dubbataniiru.

Haa tahu malee mormitoonni mootummaa naannichaa magaalaa Dirree Dhawaatti walgahii taa'aa turan, waan mootummaan fedeeraalaa tolche deeggaraniiru.

Dr. Nuh Sheek Abdii Gaafow waan jedhan, ''Pireezidantiin naannichaa yoo inni hin bulchu tahe, gooliin uuma jedheera. Kanammoo akeekkachiisneerra, mootummaa federaalaa Itoophiyaafis beeksisneerra. Giddugaluu isaanii kanas ni deeggarra. Wanti isaan Oromoon nu weeraraa jira jechaa jiranis haqarraa kan fagaatedha. ''

Ministeerri Ittisa Biyyaa ibsa Gaafa Sambata duraa baaseen nageenya uummata naannoo Somaalee eegsisuuf, tarkaanfii barbaachisaa tahe akka fudhatu beeksiseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata