Indooneezhiyaa: Balaa raafamuu lafaa Odola Lombokitti mudateen namoonni hedduu du'an

Kirkira lafaa Lombok Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kirkira lafaa Lombok

Balaa kirkira lafaa Odola Lombok kan Indoneeshiyaa keessatti argamu mudateen yoo xiqqaate namoonni 91 du'an.

Dhibbootaan kan lakkaawaman baayyeensaanii kaaba Oddoolichaatti miidhamaniiru jedhu qondaaltonni mootummaa.

Balaan kirkira lafaa magniitiyuudii 6.9 ta'e kun lafa jala kiilomeetira 30 gadi fagaatee lafa raasuudhaan gamoowwan hedduu barbadeessee, ibsaa addaan kuteera.

Balaa mudate hordofuun tuuristoonni biyya alaa 1,000 ta'an oddoola ollaa kirkirri lafaa itti mudatee kan taate Oddoola Gili gadi dhiisanii ba'aa jiru.

Balaan kirkira lafaa inni guddichi erga dilbata kaleessaa mudatee as sochiiwwan lafaa sasalphoon 130 ta'an mudataniiru.

Balaan danbalii galaanaa humnaa oliitiin ni mudata jedhamee akeekkachiisni kennamee ture sa'atii muraasa booda ka'eera.

Balaan ammaan tana mudate kun erga torbee darbe Oddoola Lombok keessatti balaan walfakkaataan mudatee namoonni 16 ajjeefamanii as isa hammaataadha.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Balaa kirkira lafaatiin namoonni miidhaman hospitaalatti yaalamaa jiru

Namoonni miidhaman hospitaalota magaalaa Lombok fi Hospitaala Denpasar jedhamu kan kutaa biyyaa Bali keessatti argamutti yaalamaa jiru.

Lakkoobsi namoota du'anii dabaluu hin hafu jedhu lubbuu baraartonni. Hanga ammaatti namoonni 10,000 baraaramuus ibsaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata