Pirezidantiin naannoo Somaalee haarawaa Ahimad Abdii Mohaammad maal jedhu?

Pirezidantii haaraa naannoo Somaalee Ahimad Abdii Mohammad
Ibsa waa'ee suuraa,

Pirezidantii haaraa naannoo Somaalee Ahimad Abdii Mohammad

Pirezidantiin duraanii naannoo Somaalee Abdii Mohaammad Omaar haala nagaa qabeessa taheen aangoo gadhiisaniiru jedhan hogganaan haaraa naannichaa.

Ahimad Abdii Mohammad BBC Somali waliin gaaffiifi deebii taasisaniin koreen giddugaleessaa paartii naannicha bulchu gaggeessaa haaraa filatu isaa himu.

Dabalataanis, pirezidantiin duraanii kanaan dura yeroo hedduu aangoorraa bu'uf gaafachaa turuu isaanii turtii kaleessa BBC waliin taasisanin himaniiru.

''Waggoottan afran yookaan shanan dabran keessatti aangoo gadhiisuuf gaafataniiru. Paartiin garuu gaaffii isaanii osoo hin fudhatin hafeera. Har'a garuu koreen giddugaleessaa dhaabichaa gaaffii isaanii fudhateera.''

Waa'ee haala amma irra jiran wayita dubbatanis, gaarii ta'u himu.

''Pirezidantiin duraanii fayyaa isaaniiti. Mana isaa Jigjigaa jiru keessa nagaan jiraata. Aangoo naannoo biyya bulchuu dabarsee kenne malee ammallee Paartii Dimookiraasii Ummata Somaalii Itoophiyaa ni hoggana.''

Rakkoo nageenyaa Sambata darbee qabee uumameen raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa gara naannichaa deemuun akkaa nagaa eegsisu ajajameera.

Rakkoo Jigjigaa fi magaalaalee naannichaatti dhalaten lubbuun namaa lakkoofsaan hin baramne darbeera.

Manneen amantaa kan gubataniifi saamichi raawwatamu illee jiraattonni BBC'tti himuun isaanii ni yaadatama.